Ombudspersoon (m/v)

Bedrijf

Zorg met een hart

vzw AZ Alma is een ziekenhuis gelokaliseerd in de regio Meetjesland. Dagelijks staan meer dan 1250 medewerkers en meer dan 110 artsen in voor het verlenen van deskundige en gastvrije ‘zorg met een hart’, waarbij respect, vertrouwen en toegankelijkheid zeer hoog in het vaandel staan. 

Patiëntencomfort

AZ Alma staat bekend om haar warme, vriendelijke en huiselijke sfeer. Dit familiale karakter wil AZ Alma niet alleen behouden, maar ook nog verder uitbreiden. Al onze renovatieprojecten staan dan ook in het teken van maximaal patiëntencomfort. Maar patiëntencomfort is méér dan enkel een warme en gezellige kamer. Het betekent ook kwaliteitsvolle dienstverlening en de geruststelling dat het ziekenhuis voortdurend investeert in de aller-modernste technologieën, waarbij het welzijn van de patiënt steeds voorop staat.

Maximaal zorgaanbod

AZ Alma heeft 451 erkende bedden, verspreid over 18 diensten. De voornaamste hospitalisatiediensten zijn chirurgie, geriatrie, pediatrie, materniteit, diagnose, sp neurologie, sp locomotoriek en intensieve zorgen. Daarnaast beschikt het ziekenhuis ook over meer dan 50 bedden in daghospitalisatie. Vanzelfsprekend zijn alle courante medische en paramedische specialismen aanwezig in het ziekenhuis.

Nieuwbouwziekenhuis

Intussen zijn we gevestigd in een volledig nieuw ziekenhuis aan de Westrand van Eeklo. Een ambitieus project waar we samen met onze artsen en medewerkers zeer fier op zijn.

Wil ook jij deel uitmaken van ons team?

Als snel evoluerend ziekenhuis is AZ Alma steeds op zoek naar gedreven en enthousiaste medewerkers, die zich dagelijks willen inzetten voor onze patiënten. In ons ziekenhuis kan je onder andere genieten van:
 • een salaris volgens de ziekenhuisbarema’s, extralegale voordelen
 • een bespreekbare jobtime
 • overname van relevante anciënniteit
 • een door de werkgever betaalde hospitalisatieverzekering (onmiddellijke aansluiting bij contract van onbepaalde duur, aansluiting vanaf 6 maanden anciënniteit bij contracten van bepaalde duur of vervangingscontracten)
 • een inspirerende werkomgeving
 • ruime leer- en opleidingsmogelijkheden
 • aangepaste begeleiding voor startende werknemers

Functiebeschrijving

We kijken momenteel uit naar een ombudspersoon om samen met de huidige ombudspersoon in een duobaan te werken.
 
Conform de wetgeving over de rechten van de patiënt (22/08/2002) beschikt het AZ Alma over een ombudsdienst.
De ombudsdienst behandelt, naast de klachten die zich situeren binnen het toepassingsgebied van de wet op de patiëntenrechten, ‘iedere niet-anonieme uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of de zorgomkadering van patiënten in het ziekenhuis’.

Functieomschrijving : 

 • je ontvangt en registreert de klachten en bewaakt de procedures i.v.m. klachtenbehandeling
 • je beluistert de klachten en bemiddelt tussen de betrokken partijen en poogt de communicatie tussen de partijen te herstellen
 • je ondersteunt de partijen bij het zoeken naar een oplossing
 • je  informeert  de patiënt omtrent de verdere mogelijkheden indien geen oplossing bereikt kan worden
 • je informeert de patiënt over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsdienst
 • je formuleert aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van de klachten (o.a. in het jaarverslag)
 • je geeft advies om de communicatie en zorgkwaliteit te verbeteren
 • je werkt op een onafhankelijke wijze
Conform het KB van 19 maart 2007 is de ombudsfunctie in de ziekenhuizen niet meer verenigbaar met de functie van een zorgverlener in het ziekenhuis.
 

Profiel

 • je  beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs( bij voorkeur bachelor sociaal verpleegkunde of maatschappelijk werk of bachelor of master klinische psychologie, orthopedagogie)
 • je kent de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002
 • je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring
 • je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling
 • je kan problemen analyseren en op een objectieve manier benaderen
 • je bent empathisch en je kan actief luisteren
 • je hebt zin voor initiatief en werkt graag zelfstandig
 • je kan goed organiseren en reageert rustig op onverwachte dringende gevallen en prioriteiten
 • je bent flexibel en je integreert je gemakkelijk in een veranderingsgerichte omgeving
 • je bent een integere persoon met respect voor het beroepsgeheim
 • je werkt vlot met courante software toepassingen
 • je staat in voor de volledige administratieve klachtafhandeling (registratie, briefwisseling, mails,...)
 • een gevolgde opleiding bemiddeling en/of ervaring in bemiddeling en conflicthantering is een reële troef

Wij bieden

 • jobtime : 50% (19u/week)
 • uurrooster : 2 volledige dagen en 1 halve dag (bij voorkeur maandag, woensdag, vrijdag)
 • contract : contract van 1 jaar verlengbaar tot contract van onbepaalde duur mits positieve evaluaties 
 • startdatum : zo snel mogelijk
 • een boeiende en gevarieerde functie in een ziekenhuis in volle expansie
 • tewerkstelling in het nieuwbouwziekenhuis in Eeklo (vlot bereikbare locatie!)
 • een dynamische en volledig nieuwe werkomgeving
 • ruimte om verder te groeien en je te ontwikkelen door het volgen van vorming, intervisie
 • opleiding, ondersteuning en samenwerking met de huidige ombudspersoon
 • een salaris volgens de ziekenhuisbarema’s

Contact

Gelieve je sollicitatie online in te vullen via onze jobsite www.werkeninazalma.be. Je gegevens worden dan rechtstreeks geregistreerd in onze databank zodat we jouw kandidatuur verder kunnen opvolgen.

Je kan solliciteren tot uiterlijk 24/7/2017. Na het verstrijken van deze datum worden de sollicitaties bekeken en verwerkt. De selectiegesprekken zullen kort na aflopen van de reactietermijn plaatsvinden (de datum wordt gecommuniceerd via deze jobsite zodra gekend). Indien je in aanmerking komt, ontvang je later een concrete uitnodiging voor dit gesprek via mail. Opgelet! Check ook jouw SPAM-mail (ongewenste mail)!

Voor jobinhoudelijke vragen i.v.m. deze functie, contacteer mevr. Annemie Piron, ombudspersoon, tel. 09 310 10 72 (intern nr. 101072).

Voor vragen i.v.m. de selectieprocedure, contacteer de personeelsdienst, tel. nr. 09 310 11 24 of mail naar sollicitatie@azalma.be

Bijlage
Klik hier om te solliciteren! Verstuur de vacature naar een kennis!